Najwyższej jakości wyroby reklamowe: torby, plecaki, odzież, gadżety.
Gadżety reklamowe, Upominki, Torby

Warunki współpracy

formularz zamówienia1.Zapytanie ofertowe.

Wszelkie zapytania dotyczące warunków współpracy prosimy przesyłać bezpośrednio
na adres atut@atutpph.pl lub telefonicznie 515 285 135

1.1 W celu przygotowania oferty zapytanie powinno zawierać:
- nr katalogowy
- ilość artykułów (podstawowy parametr wyceny)
- logotyp - w postaci wektorowej (ilość kolorów i wielkość logotypu decyduje o cenie zdobienia)
- termin realizacji

1.2 W zapytaniach proszę podawać Imię i Nazwisko, nazwę firmy, kontakt telefoniczny oraz adres e-mail. Ze względu na charakter naszej działalności nie udzielamy informacji anonimowo.


2. Zamówienia.

2.1 Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej z podaniem numeru katalogowego , ilości towaru, NIP-u, dokładnej nazwy , adresu, numerów telefonów i faksu oraz nazwisk osób zajmujących się danym zleceniem ze strony Zamawiającego.Zamówienia powinny być opatrzone pieczątką firmową i czytelnym podpisem.
Zamówienia e-mailowe są honorowane dla stałych klientów. Formularz zamówienia znajduje się na naszej stronie internetowej.

2.2 Zamawiający po raz pierwszy zobowiązany jest do przesłania aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy (NIP , REGON , wpis do ewidencji lub KRS)

2.3 Każde zamówienie zostanie potwierdzone faxem lub e-mailem.


3. Warunki płatności.

3.1 Dwa pierwsze zamówienia złożone przez nowych klientów są płatne przelewem przy zamówieniu towaru.

3.2 Przed rozpoczęciem realizacji kolejnych zamówień wymagana jest przedpłata w wysokości 40% wartości zamówienia brutto, pozostała do zapłaty kwota powinna być uregulowana przelewem w terminie wyznaczonym na fakturze.

3.3 Zamówienie o wartości mniejszej niż 1000 zł brutto płatne są przelewem przy zamówieniu towaru.

3.4 W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez naszą firmę przy realizacji tego zamówienia.

3.5 W przypadku przekroczenia terminu płatności, nasza firma ma prawo naliczania odsetek za zwłokę i obciążania płatnika kosztami upomnień.


4. Zdobienie.

4.1 Logo firmy, treść nadruku lub materiały potrzebne do przygotowania projektu graficznego należy przekazać w Corel Draw (rozszerzenie .cdr) w wersji do 9.0.

4.2 W przypadku przesyłania plików e-mailem, prosimy o dołączanie drugiego pliku zawierającego tę samą grafikę zapisaną jako bitmapę.

4.3 Kolory do nadruków i haftów prosimy podawać w skali "Pantone".

4.4 Prosimy o określenie wielkości i umiejscowienia zdobienia na zamówionych artykułach.


5. Opakowanie i transport.

5.1 Koszty transportu ponosi Zamawiający.

5.2 Do faktury doliczamy koszty opakowania w przypadku zamówienia dodatkowego niestandardowego opakowania.


6. Prawa autorskie

6.1 Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez naszą firmę artykułów w materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej

6.2 Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.


7. Reklamacje.

7.1 Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy bezzwłocznie po jej odbiorze.

7.2 Reklamacje ilościowe przyjmowane są w terminie do 48 h po dostawie.

7.3 Reklamacji podlega towar wadliwy lub niezgodny z zamówieniem.

7.4 Reklamacji podlegają różnice kolorystyczne lub wymiaru odbiegające co najmniej 15% od oryginału.

7.5 W przypadku uznania reklamacji Dostawca poniesie koszty związane z przesyłką zwrotną.


8. Pozostałe warunki.

8.1 Koszty zakupu i transportu wzorów ponosi Zamawiający.

8.2 Katalogi i cenniki nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie informację handlową.

8.3 Wszystkie ceny znajdujące się na naszej stronie internetowej są cenami netto w Złotych polskich.

Strona główna
O firmie
Kontakt
Katalogi i cenniki nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie informacją handlową.
Znaki handlowe są zastrzeżonymi znakami firm do których należą.
© 2006-2010 ATUT PPH